Dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle

Dịch vụ cơ sở dữ liệu Oracle


Bảo trì, bảo dưỡng Oracle

Bảo trì, bảo dưỡng Oracle

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cơ sở dữ liệu định kỳ 1. Công việc - Kiểm tra log, trạ

5,000,000đ

Cài đặt Oracle Dataguard

Cài đặt Oracle Dataguard

Dịch vụ cài đặt cơ sở dữ liệu dự phòng oracle dataguard 1. Công việ

10,000,000đ

Cài đặt Oracle RAC

Cài đặt Oracle RAC

Dịch vụ cài đặt cơ sở dữ liệu cluster oracle RAC(real application cluster) 1. Công v

15,000,000đ

Di chuyển Oracle

Di chuyển Oracle

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle 1. Công việc - Khảo sát lấy thô

8,000,000đ

Nâng cấp phiên bản, cập nhập bản vá Oracle

Nâng cấp phiên bản, cập nhập bản vá Oracle

Dịch vụ nâng cấp phiên bản, cập nhật bán vá Oracle 1. Công việc

8,000,000đ

Tối ưu hóa Oracle

Tối ưu hóa Oracle

Dịch vụ tối ưu hóa cơ sở dữ liệu Oracle 1. Công việc - Kiểm tra performance cơ sở

15,000,000đ

Hiển thị từ 1 đến 6 của 6 (1 Trang)