Quản lý phòng máy chủ 10 server

  • Mã hàng: server1
  • 6,000,000đ

Gói dịch vụ quản lý phòng máy chủ 10 server.

Dịch vụ quản lý phòng máy chủ với số lượng máy chủ 10 server. Kỹ thuật viên trình độ ccnp, msitp, ocp  với chi phí chỉ bằng 50% so với lương cán bộ tin học tại công ty.

1. Công việc

- Khắc phục sự cố máy chủ và thiết bị mạng

- Cài đặt các hệ điều hành và ứng dụng máy chủ

- Tư vấn mua sắm thiết bị tin học

- Liên hệ đối tác phối hợp xử lý vấn đề

- Vận hành, giám sát hoạt động và kiểm tra địch kỳ dịch vụ máy chủ

- Sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu

- Lập hồ sơ thiết bị tại phòng máy chủ

2. Phạm vi:

- Khu vực cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ quản lý phòng máy chủ tại thành phố Hà Nội

- Phần cứng: Chuẩn đoán sự cố và liên hệ đối tác sửa chữa

- Phần mềm: Hệ điều hành windows server, linux. Dịch vụ máy chủ Active Directory, File Server,  DNS, FTP, Mail Server, Web Server, Database Server

- Mạng: Cấu hình thiết bị mạng modem, wifi, switch, route, firewall.

3. Số lượng

- Số lượng máy chủ: 10 máy chủ

- Số lượng thiết bị mạng: 10 thiết bị gồm modem, wifi, route, switch, firewall

- Số lượng phòng máy chủ: 1 phòng máy chủ

4. Thời gian

- Hỗ trợ từ xa: Kết nối đến máy tính từ xa dùng vpn, teamviewer, remote desktop,..

- Hỗ trợ tại chỗ: Đến tại văn phòng công ty hỗ trợ

- Thời gian từ khi nhận yêu cầu cho đến khi bắt đầu xử lý dưới 2h

5. Chi phí

- Chi phí hàng tháng: 6.000.000Đ

- Chi phí phát sinh:

Có phát sinh trong các trường hợp sau:

+ Thỏa thuận khi quản lý thêm văn phòng.

 

Tags: Phòng máy chủ 10 server