Hỗ trợ tin học

  • Mã hàng: hotro1

Gói dịch vụ hỗ trợ tin học.

Dịch vụ hỗ trợ tin học theo sự vụ giải quyết việc cài đặt phần mềm máy tính, diệt virus, xử lý sự cố.

 1. Công việc

- Khắc phục sự cố máy tính

- Khắc phục sự cố mạng

- Khắc phục sự cố máy chủ

- Cài đặt các ứng dụng

2. Phạm vi:

- Khu vực cung cấp dịch vụ: Chúng tôi chỉ cung cấp dịch vụ tại thành phố Hà Nội

3. Phương thức hỗ trợ

- Hỗ trợ từ xa: Kết nối đến máy tính từ xa dùng teamviewer, remote desktop,..

- Hỗ trợ tại chỗ: Đến tại văn phòng công ty hỗ trợ

5. Chi phí

- Chi phí: Theo thỏa thuận

 

Tags: Hỗ trợ tin học