Di chuyển Oracle

  • Mã hàng: oracle3
  • 8,000,000đ

Dịch vụ di chuyển cơ sở dữ liệu Oracle

1. Công việc

- Khảo sát lấy thông tin cơ sở dữ liệu

- Lên phương án và kịch bản di chuyển

- Thực hiện di chuyển cơ sở dữ liệu

2. Phạm vi

- Phạm vi cung cấp dịch vụ: Chỉ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu tại thành phố Hà Nội

- Hệ điều hành cơ sở dữ liệu: oracle windows, linux, oracle linux, oracle solaris

- Loại công nghệ: oracle RAC, oracle ASM, oracle dataguard

- Dung lượng: Tổng dữ liệu dưới 1T

3. Số lượng

- Số lượng máy chủ cơ sở dữ liệu oracle: 2 máy chủ

4. Thời gian

- Thời gian di chuyển: 1 tuần

- Thời gian downtime: 1 giờ

- Thời gian bảo hành: 1 năm

5. Chi phí

- Chi phí di chuyển: 8.000.000Đ

- Chí phí phát sinh: Thỏa thuận khi có trên 2 máy chủ cơ sở dữ liệu

Tags: Di chuyển Oracle