Cài đặt Oracle RAC

  • Mã hàng: oracle1
  • 15,000,000đ

Dịch vụ cài đặt cơ sở dữ liệu cluster oracle RAC(real application cluster)

1. Công việc

- Cài đặt cơ sở dữ liệu cluster oracle RAC

- Chuyển đổi cơ sở dữ liệu đang có sang oracle RAC nếu cần

2. Phạm vi

- Phạm vi cung cấp dịch vụ: Chỉ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu tại thành phố Hà Nội

- Hệ điều hành cơ sở dữ liệu: oracle windows, linux, oracle linux, oracle solaris

- Loại công nghệ: oracle RAC, oracle ASM

- Dung lượng: Tổng dữ liệu dưới 1T

3. Số lượng

- Số lượng máy chủ cơ sở dữ liệu oracle: 2 máy chủ

4. Thời gian

- Thời gian cài đặt: 1 tuần

- Thời gian bảo hành: 1 năm

5. Chi phí

- Chi phí cài đặt: 15.000.000Đ

- Chí phí phát sinh: Thỏa thuận khi có trên 2 máy chủ cơ sở dữ liệu

Tags: Cài đặt Oracle RAC