Bảo trì, bảo dưỡng Oracle

  • Mã hàng: oracle6
  • 5,000,000đ

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cơ sở dữ liệu định kỳ

1. Công việc

- Kiểm tra log, trạng thái hoạt động cơ sở dữ liệu

- Đo hiệu năng định kỳ cơ sở dữ liệu

- Giám sát hoạt động cơ sở dữ liệu

- Tối ưu hóa cơ sở dữ liệu

- Sao lưu dự phòng định kỳ

- Khắc phục sự cố

- Khôi phục cơ sở dữ liệu khi gặp sự cố

2. Phạm vi

- Phạm vi cung cấp dịch vụ: Chỉ cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu tại thành phố Hà Nội

- Hệ điều hành cơ sở dữ liệu: oracle windows, linux, oracle linux, oracle solaris

- Loại công nghệ: oracle rac, oracle dataguard, oracle golden gate

- Dung lượng: Tổng dữ liệu dưới 1T

3. Số lượng

- Số điểm lưu trữ dữ liệu: Một địa điểm để máy chủ dữ liệu

- Số lượng máy chủ cơ sở dữ liệu: 3 máy chủ

4. Thời gian

- Bảo trì bảo dưỡng định kỳ 1 lần mỗi tuần

- Khắc phục sự cố ngay khi xả ra

- Thời gian bắt đầu xử lý sự cố dưới 2h khi nhận được yêu cầu

5. Chi phí

- Chi phí hàng tháng: 5.000.000Đ

- Chí phí phát sinh: Thỏa thuận khi có trên 3 máy chủ cơ sở dữ liệu

Tags: Bảo trì, bảo dưỡng Oracle